Mir u zagrljaju zelene prirode.
Ravnoteža tijela i duha.
Osnaživanje zdravlja i
očuvanje ljepote.

Book Online

Ljekovito blato i mineralni peloidi


U lječilištima, brojne bolesti liječe sa mineralnim peloidima, a od velike pomoći je također i ljekovito blato. Peloidi su prirodni proizvodi, koji se sastoje iz mješavine mineralne, morske ili jezerske vode s organskim ili anorganskim tvarima, koje su nastale u geološkim ili biološkim procesima. Rabe se u terapijama u obliku ljekovitih blatnih obloga li kupki.

Primorska lječilišta rabe i solinske peloide ili tzv. fango. Nastaju na solinskim poljima, u procesu sazrijevanja kuhinjske soli pri isparavanju morske vode. Za ljepšu kožu i lakše disanje, tu je slanica, pomiješana sa kraškom ilovačom, koja se mijenja u meko tjestenasto blato. Morsko i ljekovito solinsko blato je sitno zrnasto, podložno oksidaciji, stoga se kod čuvanja pokriva slojem slanice, koja sprječava isušivanje. Ljekovito blato, prvenstveno se koristi za liječenje reumatoloških i dermatoloških bolesti.
Upitnik
Klikom na znak možete izabrani kriterij odnosno uslugu dodati ili odstraniti.

Ljekovito blato i mineralni peolidi